خبرنگار:مجتبي ظهرابي/ جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بصورت غیر علنی برگزار شد. به گزارش داریون نما شورای اسلامی شهر داریون این هفته جلسه خود را به صورت غیر علنی برگزار کرد. به همين دليل اطلاعي از محتويات جلسه نداريم.

خبرنگار:مجتبي ظهرابي/

جلسه این هفته شورای اسلامی شهر داریون بصورت غیر علنی برگزار شد.
به گزارش داریون نما شورای اسلامی شهر داریون این هفته جلسه خود را به صورت غیر علنی برگزار کرد.
به همين دليل اطلاعي از محتويات جلسه نداريم.