با سلام به مدیر سایت داریون نما احتراما در پی درج مطلبی در رابطه با پرداخت نشدن کرایه سرویسهای دانش آموزان منطقه داریون ضمن قبول نسبت مذکور و عذر خواهی از رانندگان محترم به استحضار می رساند که پرداخت کرایه این سرویسها توسط اداره کل محترم آموزش و پرورش فارس و مدیریت محترم آموزش و […]

با سلام به مدیر سایت داریون نما

احتراما در پی درج مطلبی در رابطه با پرداخت نشدن کرایه سرویسهای دانش آموزان منطقه داریون ضمن قبول نسبت مذکور و عذر خواهی از رانندگان محترم به استحضار می رساند که پرداخت کرایه این سرویسها توسط اداره کل محترم آموزش و پرورش فارس و مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز انجام می گیرد.اما در عین حال این نمایندگی ضمن مراجعات حضوری و رایزنیهای مختلف پیگیر این امربوده است و خود نیز اعتباری جهت پرداخت کرایه معوق رانندگان محترم در اختیار نداشته و ندارد و حتی جهت انجام هزینه های جاری خود باید با مدیریت محترم آموزش و پرورش ناحیه ۴ هماهنگی بعمل آورد.

محمد زارعی مسوول نمایندگی آموزش و پرورش داریون