دو عكسي كه در ادامه مشاهده مي كنيد را روح الله قرباني عكاس خوش ذوق داريون نما گرفته كه تا حدودي انبوه جمعيت عزادار رانشان مي دهد. گفتني است در ارايه عكس هاي عزاداري روز عاشورا خبرنگاران داريون نما از جمله يوسف بذرافكن و علي مختاري سنگ تمام گذاشتند.

دو عكسي كه در ادامه مشاهده مي كنيد را روح الله قرباني عكاس خوش ذوق داريون نما گرفته كه تا حدودي انبوه جمعيت عزادار رانشان مي دهد.

گفتني است در ارايه عكس هاي عزاداري روز عاشورا خبرنگاران داريون نما از جمله يوسف بذرافكن و علي مختاري سنگ تمام گذاشتند.

اين عكس از بالاترين نقطه امامزاده ابراهيم(ع) گرفته شده كه انبوه جمعيت عزادار را نشان مي دهد.

اين تصوير نيز خود گوياي حضور باشكوه عزاداران حسيني در امامزاده ابراهيم(ع) دودج داريون است.