عكس ها:علي مختاري| مردمان منطقه داريون(شهر داريون،دودج،محله ديندارلو،كوشك مولا،ايزدخواست،سه تربر،) در روز عاشوراي حسيني با حضور با شكوه خود در مراسم عزاداري در قالب دسته هاي سينه زني و زنجير زني عشق و ارادت خود را به سيد و سالار شهيدان نشان دادند. عكس هايي كه در ادامه مي بينيد تنها بخش كوچكي است از […]

عكس ها:علي مختاري|

مردمان منطقه داريون(شهر داريون،دودج،محله ديندارلو،كوشك مولا،ايزدخواست،سه تربر،) در روز عاشوراي حسيني با حضور با شكوه خود در مراسم عزاداري در قالب دسته هاي سينه زني و زنجير زني عشق و ارادت خود را به سيد و سالار شهيدان نشان دادند.

عكس هايي كه در ادامه مي بينيد تنها بخش كوچكي است از اين همه شور و عشق به ائمه عليهم السلام.