انگار همین دیروز بود که کودکان و نوجوانان قد ونیم در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون گرد هم جمع آ مده و با پیشنهاد چهار نفر معلم و یکی از شاگردان شهید خوش نژاد هیئت قاسم ابن الحسن (ع) را تشکیل دادند. در آن زمان اکثر نوجوانان سیزده و چهارده ساله بودند و […]

انگار همین دیروز بود که کودکان و نوجوانان قد ونیم در مسجد امام محمد تقی علیه السلام داریون گرد هم جمع آ مده و با پیشنهاد چهار نفر معلم و یکی از شاگردان شهید خوش نژاد هیئت قاسم ابن الحسن (ع) را تشکیل دادند.

اين سه نفر به اضافه عليرضا كشاورز سالها پيش هيات مذهبي نوجوانان قاسم ابن الحسن(ع) داريون را تاسيس كردند.
از سمت راست:جلال بذرافكن(كارشناس ارشد ادبيات)،غلامرضا بذرافكن(كارشناس ارشد حقوق) و يوسف بذرافكن از فرهنگيان قديمي

در آن زمان اکثر نوجوانان سیزده و چهارده ساله بودند و برای همین نام هیئت را قاسم ابن الحسن گذاشتند اما بار دیگر در شب عاشورا امام حسین علیه السلام همان نوجوانان دیروز که اغلب سی سالگی را پشت سر گذلشته بودند را دور هم جمع کرده بود ، همه آمده بودند فقط جای آقایان علیرضا کشاورز ،بهرام هوشیارو مصطفی بذرافکن خالی بود.

تعدادي از اعضاي قديمي هيات قاسم ابن الحسن(ع)

آنها پس از عزداری به همراه نوجوانان و جوانان امروزی و اتمام سخنرانی حاج آقا صدیق دور هم نشستند و از خاطرات آن سالها سخن گفتند از دورانی که هیئت شلوغ و پر رونق بود و فقط به ایام محرم محدود نمی شد ،همه آنها یک آرزوی مشترک داشتند و آن هم این بود که باز هم هیئت به دورا ن اوج و طلایی خود باز گردد تا ازاین هیئت مذهبی نیروهای مذهبی و موفق بیرون آیند.َ