عکسها:روح الله قربانی| امسال مراسم اربعین به صورت ویژه در داریون برگزار شد و مردمان عزادار در صفوفی منظم به سمت حرم مطهر امام زاده ابراهیم(ع) حرکت کردند.  

عکسها:روح الله قربانی|

امسال مراسم اربعین به صورت ویژه در داریون برگزار شد و مردمان عزادار در صفوفی منظم به سمت حرم مطهر امام زاده ابراهیم(ع) حرکت کردند.