عکس ها:روح الله قربانی| یادش بخیر سالها پیش مرحوم فرهاد خوش نژاد نانوایی نان سنگکی داشت. حالا اما پس از سالها داریون دوباره صاحب یک نان سنگکی شیک و خوب شده. جناب مهردادی فرزند مرحوم مهردادی صاحب این نانوایی نان سنگکی است. در ادامه عکس هایی در این رابطه مشاهده می کنید.       […]

عکس ها:روح الله قربانی|

یادش بخیر سالها پیش مرحوم فرهاد خوش نژاد نانوایی نان سنگکی داشت. حالا اما پس از سالها داریون دوباره صاحب یک نان سنگکی شیک و خوب شده.

جناب مهردادی فرزند مرحوم مهردادی صاحب این نانوایی نان سنگکی است.

در ادامه عکس هایی در این رابطه مشاهده می کنید.