اگر خواننده سایت داریون نما باشید حتما تا کنون از جریان پخش شب نامه بر علیه زارع شهردار داریون اطلاع پیدا کرده اید. تحریریه داریون نما البته موضع خود را به صورت کاملا شفاف در این مورد مشخص کرد.که می توانید اینجا بخوانید. با گذشت حدود یک هفته از این اتفاق اما تا کنون شخص […]

اگر خواننده سایت داریون نما باشید حتما تا کنون از جریان پخش شب نامه بر علیه زارع شهردار داریون اطلاع پیدا کرده اید.

تحریریه داریون نما البته موضع خود را به صورت کاملا شفاف در این مورد مشخص کرد.که می توانید اینجا بخوانید.

با گذشت حدود یک هفته از این اتفاق اما تا کنون شخص شهردار در قبال این مساله سیاست سکوت را در پیش گرفته و هیچ گونه صحبتی در این ارتباط مطرح نکرده است.

گفته می شود ممکن است زارع در خطبه های آینده نماز جمعه به ایراد سخن بپردازد و از عملکرد خود دفاع کند.

در هر حال سکوت شهردار داریون در این مورد معنی دار به نظر می رسد.