خبرنگار:احمدرضا ارج زاده| به مناسبت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی ایران و بیاد شهدا مسابقه پیشکسوتان روستای تربر جعفری برگزار شد. این مسابقه با همکاری شورای اسلامی ، دهیاری و جمعی از جوانان روستا برگزار شد.ای مسابقه با استقبال پرشور پیشکسوتان و تمامی اهالی فوتبال 2-3دهه اخیر فوتبال روستای تربر جعفری همراه بود. و […]

خبرنگار:احمدرضا ارج زاده|

به مناسبت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی ایران و بیاد شهدا مسابقه پیشکسوتان روستای تربر جعفری برگزار شد.

این مسابقه با همکاری شورای اسلامی ، دهیاری و جمعی از جوانان روستا برگزار شد.ای مسابقه با استقبال پرشور پیشکسوتان و تمامی اهالی فوتبال 2-3دهه اخیر فوتبال روستای تربر جعفری همراه بود. و در پایان به رسم یادبود جوایزی به پیشکسوتان اهداء شد.