خبرنگار:مجتبی ظهرابی/ روز شنبه ۳۰ دیماه نماینده وزارت کشور از منطقه داریون و روستاهای اطراف بازدید کرد. به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون ارزیابی نماینده وزارت کشور در منطقه داریون را مثبت دانست و گفت:طی این بازدید که توسط نماینده وزارت کشور از شهر داریون و روستاهای اطراف انجام گرفت […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی/
روز شنبه ۳۰ دیماه نماینده وزارت کشور از منطقه داریون و روستاهای اطراف بازدید کرد.
به گزارش داریون نما ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون ارزیابی نماینده وزارت کشور در منطقه داریون را مثبت دانست و گفت:طی این بازدید که توسط نماینده وزارت کشور از شهر داریون و روستاهای اطراف انجام گرفت تمام زوایای مورد نظر بازدید کنند گان مثل وضعیت جغرافیایی وجمعیتی داریون و روستاهای اطراف مثبت وراضی کننده بود.
شرفی افزود: نتیجه این بازدید که تا حدود ساعت ۲۲ شب به طول انجامید متعاقبا به هیات دولت ارسال خواهد شد تا انشااله پس از بررسی و تصمیم گیری نهایی به تصویب هیات دولت برسد و شهرمان داریون به بخش ارتقا یابد.