شهروندان داریونی 4000 سی سی خون خود را جهت استفاده نیازمندان و بیماران اهدا کردند. به گزارش داریون نما واحد سیار انتقال خون شیراز که به داریون عزیمت کرده بود در مجتمع فرهنگی و هنری گلهای باغ نبوت پذیرای داریونی ها بود که با استقبال شهروندان داریونی روبرو شد . گفتنی است که مسوول اکیپ […]

شهروندان داریونی 4000 سی سی خون خود را جهت استفاده نیازمندان و بیماران اهدا کردند.

به گزارش داریون نما واحد سیار انتقال خون شیراز که به داریون عزیمت کرده بود در مجتمع فرهنگی و هنری گلهای باغ نبوت پذیرای داریونی ها بود که با استقبال شهروندان داریونی روبرو شد .

گفتنی است که مسوول اکیپ اعزامی سازمان انتقال خون مقدار خون از همکاری و حس انسان دوستی مردم داریون تشکر کرد.