جلیل زارع| هفت سال خیالش در بر بود و دو چشم انتظارم بر در.عاقبت داغ لاله بر حنجره ام ناله نشاند…از قلم زنان بوی بهشت که گه گاه یادی می کنند از آن عزیزان آن پیشگامان ره عشق ایستادگان بر ستیغ سترگ ایمان آنان که قدم زدند و خورشیدها پراکندند. خوش به ناز رفتند و […]

جلیل زارع|

هفت سال خیالش در بر بود و دو چشم انتظارم بر در.عاقبت داغ لاله بر حنجره ام ناله نشاند…از قلم زنان بوی بهشت که گه گاه یادی می کنند از آن عزیزان آن پیشگامان ره عشق ایستادگان بر ستیغ سترگ ایمان آنان که قدم زدند و خورشیدها پراکندند.


آرامگاه شهید کوروش زارع در بهشت زهرا تهران

خوش به ناز رفتند و در نقاط خلوت هستی کهکشانها کاشتند بی آن که غرور مظلومیت خاکی دستانشان را بیالاید…صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم…

و اما آرامگاه برادر غریبم شهید کوروش زارع:غربتستان بهشت زهرای تهران قطعه ۲۹ میان خیل انبوه شهدای گمنام…نمیدانم چه حکمتی است که ۲۶ سال تمام همسایگی غربتش را تاب آورده و دم نزده ام با آن که ناگفته های بسیاری بر سینه ی دردمندم سنگینی می کند.