یوسف بذرافکن| بچه ها چه صفایی دارند.سن کودکی و نوجوانی سن شورو نشاط و هیجان است . دهه فجر که می آید فرصت خوبی برای آنها بوجود می آید که این شور و هیجان را نشان دهند. واقعا اگر ایام دهه فجر درست برنامه ریزی شود به شیرین ترین خاطرات دانش آموزان تبدیل می شود […]

یوسف بذرافکن|

بچه ها چه صفایی دارند.سن کودکی و نوجوانی سن شورو نشاط و هیجان است . دهه فجر که می آید فرصت خوبی برای آنها بوجود می آید که این شور و هیجان را نشان دهند.

واقعا اگر ایام دهه فجر درست برنامه ریزی شود به شیرین ترین خاطرات دانش آموزان تبدیل می شود ، دهه مبارک فجر یادآور دوران پیروزی شکوهمند مردم ایران است ، آوای سرودهای انقلابی با هیجان برگزاری مسابقات فرهنگی ، هنری ، ورزشی به هم درمی آمیزد و رقابت برسر آزین بندی کلاس ها و مدرسه بر شدت این هیجان ها می افزاید. ما که خود در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و تظاهرات برعلیه شاه شرکت کرده ایم این هیجان ها را تجربه کرده ایم اما مربیان پرورشی ،معلمان و مدیران مدارس باید زمینه خلق و آفرینش خاطراتی زیبا و فراموش نشدنی را برای دانش آموزانی فراهم نمایند که این دوران را درک نکرده اند ، هنر بزرگ بچه ها این است که آنها برای استقبال از جشن هایی آماده می شوند که فقط در باره آن چیزهایی را شنیده اند یا از تلوزیون تصاویری دیده اند .

وقتی ما بزرگ تر ها هم زبان بچه ها می شویم و خود را قاطی آنها می کنیم، می بینیم که بچه ها چه صفایی دارند . ما در مدرسه حقیقت جو داریون سعی کرده ایم که خود را در صفا ، پاکی و صداقت بچه ها شریک کنیم تا آنها هم با دست های کوچکشان در انقلابی بزرگ شریک شوند، چون آینده و انقلاب مال همین بچه های امروز است .