جلیل زارع| به نام یکتا کیمیاگر هستی. با تشکر فراوان از جناب آقای رضا داریونی و حامیان دلسوزی همچون رضا،داریونی،شهروند،هم محلی و… وهمچنین مسئول محترم سایت و خبرنگاران و تصویر برداران و فرهنگ سازان آن از جمله آقایان مجتبی ظهرابی،علی مختاری ،ارج زاده ،روح ا … قربانی و یوسف بذرافکن که با اعلام این موضوع،مسئولین […]

جلیل زارع|
به نام یکتا کیمیاگر هستی. با تشکر فراوان از جناب آقای رضا داریونی و حامیان دلسوزی همچون رضا،داریونی،شهروند،هم محلی و… وهمچنین مسئول محترم سایت و خبرنگاران و تصویر برداران و فرهنگ سازان آن از جمله آقایان مجتبی ظهرابی،علی مختاری ،ارج زاده ،روح ا … قربانی و یوسف بذرافکن که با اعلام این موضوع،مسئولین را به فکر چاره اندیشی سریع تر انداختند.و با تشکر از زحمات بی شائبه ی رئیس محترم شورای اسلامی شهر داریون جناب آقای ناصر شرفی و ادارات برق و آبفا و بخشداری مرکزی که با درایت خود،مقدمات حل مشکل قطعی آب را فراهم نمودند،بیان چند نکته حائز اهمیت است:

1-این موضوع نشان داد که مهمترین عامل رفع مشکلات و معضلات،حضور به موقع مردم در صحنه است.

2-درایت و چاره اندیشی مسئولین،به جای جبهه گیری در برابر انتقادهای سازنده،همواره کارساز خواهد بود.

3-سایت،بیشتر به رسالت اصلی خود پی خواهد برد و دورنمای آینده را بهتر طرح ریزی خواهد کرد.

4-پیش بینی بروز مشکلات احتمالی،ضرر و زیان آن را کاهش و به مسئولین فرصت چاره اندیشی خواهد داد.برای نمونه،پیش بینی مخزن ذخیره ی آب شرب که جناب آقای شرفی از آن سخن گفت …علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد…

5-…

6-….

7-….

شما بفرمایید.