عکس و خبر:روح الله قربانی| مسجد به عنوان جایگاه عبادت مسلمانان از مهمترین نهادهای جامعه اسلامی است و همواره در طول تاریخ اسلام نقش بنیادین و اصلی را ایفا کرده است که اهمیت و ضرورت نقش مسجد در ترویج فرهنگ دینداری و آموزه های دینی نیاز به مشارکت خیرین و دولت دارد. اما ما شاید […]

عکس و خبر:روح الله قربانی|

مسجد به عنوان جایگاه عبادت مسلمانان از مهمترین نهادهای جامعه اسلامی است و همواره در طول تاریخ اسلام نقش بنیادین و اصلی را ایفا کرده است که اهمیت و ضرورت نقش مسجد در ترویج فرهنگ دینداری و آموزه های دینی نیاز به مشارکت خیرین و دولت دارد.

اما ما شاید بارها از کوچه مسجدالقائم (ع) داریون گذشته باشیم بدون اینکه بدانیم مسجدی در این مکان در زمان نه چندان دور بنا بوده است اما الان به خواست خداوند و همت تعدادی از همشهریان شاهد بازسازی این مسجد هستیم و می بینیم هستند کسانی که اگر توانایی مالی جهت کمک به مسجد برخوردار نیستند اما روز جمعه را به عنوان کارگری امام زمان (عج) غنیمت شمرده و در ساخت مسجد مشارکت دارند.