یوسف بذرافکن| یک شب که منتظر اخبار و مطالب جدید داریون نما بودم هر چه نشستم از مطالب جدید داریون نما خبری نشد با خودم گفتم مثل اینکه این آقای جوان یادش رفته که انتظار جانکاه است و فراموش کرده که خودش چند ساعت پشت دکه روزنامه فروشی به انتظار می نشست تا صفحه دانش […]

یوسف بذرافکن|

یک شب که منتظر اخبار و مطالب جدید داریون نما بودم هر چه نشستم از مطالب جدید داریون نما خبری نشد با خودم گفتم مثل اینکه این آقای جوان یادش رفته که انتظار جانکاه است و فراموش کرده که خودش چند ساعت پشت دکه روزنامه فروشی به انتظار می نشست تا صفحه دانش آموز روز نامه خبر جنوب را بخواند.

اما عیبی ندارد سایت که قحطی نیست! و به اصطلاح امروزی ها سری به فضای مجازی می زنم و اخبار داریون را در سایت های دیگر جستجو می کنم .

خلاصه با دل امید نشستم پای اینترنت و هر چه سایت و حتی وبلاگ را بود سرچ کردم شاید دو یاسه ساعت شد . اسم داریون را با نام های مختلف مثل داریان ، داریان شیراز ، داریون فارس ، روستای داریون ، شهرداریون ، وحتی دودج داریون بردج ایزدخواست ، کاظم آباد، تربر را جسنجو کردم ولی مطلب به درد به خوری دستگیرم نشد و فقط چند تا مطلب قدیمی و تاریخ مصرف گذشته را ملاحظه کردم .

از درد دلم همان چند تا را هم پیرنت گرفتم . با خودم گفتم ای بابا انگار نه انگار ما هم روی نقشه جغرافیای ایرا ن هستیم و سالها است که شهر شده ایم . هرچه می گردم جز در سایت داریون نما چندان خبری از داریون نیست ،سرانجام مجبور شدم بازهم داریون نما را که در تمام صفحات اینترنت قابل مشاهده بود باز کنم و مطاب قبلی را برای دهمین بار بخوانم و بگویم اگر داریون نما نبود از داریون هم که خبری نبود .