سید هاشمی| همانطور که می دانید شهر و منطقه داریون درمجاورت کلان شهر شیراز قرار دارد و این مجاورت ونزدیکی به مرکز استان از بعضی جهات به عنوان یک فرصت ونقطه قوت است واز بعضی جهات یک تهدید و عامل ضعف. آنچه که مهم است لزوم شناخت و مطالعه و رتبه بندی این فرصتها و […]

سید هاشمی|

همانطور که می دانید شهر و منطقه داریون درمجاورت کلان شهر شیراز قرار دارد و این مجاورت ونزدیکی به مرکز استان از بعضی جهات به عنوان یک فرصت ونقطه قوت است واز بعضی جهات یک تهدید و عامل ضعف.

آنچه که مهم است لزوم شناخت و مطالعه و رتبه بندی این فرصتها و تهدیدها وراهکار مواجهه با آنها و برنامه ریزی برای استفاده مطلوب از فرصتها و مقابله به موقع با تهدیدهاست.
به عنوان مثال نزدیکی و دسترسی سریع به انواع و اقسام امکانات شهری و ادارات موجود در شیراز می تواند به نوعی یک فرصت و مزیت برای منطقه داریون باشد که باید از آن به نحو مطلوب استفاده کرد، اما همین نزدیکی و دسترسی سریع ومجاورت با شیراز گاهی باعث می شود داریون آنطور که شایسته و بایسته است دیده نشود و گاهی حق اهالی این منطقه نادیده گرفته شده و پامال شود.
نمونه آن اینکه از همه فرصتهای گذشته که نصیب مناطق مجاور شیراز شد در بعضی مناطق طرحهای صنعتی و اقتصادی اجرا شد و در بعضی مناطق طرح مسکن مهر ،(که به عنوان مثال همین طرح مسکن مهر در زرقان و امتیازات دیگر باعث شد که شهرستان شدن این منطقه در سال گذشته تصویب شود!) اما تنها طرحی که در منطقه داریون اجرا شد طرح عظیم آرامستان (همان قبرستان) بود که مضرات آن از جمله تاخیر در اصلاح و بازسازی جاده شیراز به داریون، نصیب اهالی این منطقه شده است.
خوب همین تهدید و نقطه ضعف اگر ازسالها قبل از اجرا شناسایی شده بود و نخبگان و دلسوزان منطقه راهکار مناسب جهت مواجه با آن را طراحی وپیگیری و اجرا کرده بودند شاید الان نصیب منطقه داریون به جای صنعت، قبرستان نشده بود!
اینجاست که لزوم شکل گیری تشکلهای مردمی و اتاقهای فکر توسط نخبگان دلسوز منطقه احساس می شود تا با شناخت بهتر این تهدیدها و فرصتها و ارائه راهکارمناسب مواجه با آنها و پیگیری مسائل در کنار شوراهای اسلامی و دیگر نهادها توسعه و پیشرفت بهتر منطقه را رقم بزنند ،که انشاء الله هر چه زودتر این مجمع نخبگان و دانش آموختگان دانشگاهی و حوزوی در منطقه ایجاد شود.
یکی از همین فرصتها انتخابات شورای اسلامی شهر شیراز است که لازم است امسال یا دوره های آینده با برنامه ریزی دقیق، هرکدام از اهالی منطقه داریون یا حتی خرامه که صلاحیت و توان و قدرت لازم را دارند جهت شورای شیراز کاندیدا شوند و با معرفی و حمایت اهالی منطقه ساکن در شیراز و راهیابی به شورای شهر شیراز بتوانند بر تصمیمات و برنامه های این کلان شهر که بعضا تاثیر مستقیم بر منطقه و مردم داریون دارد اثر گذاشته واز منافع منطقه و اهالی داریون و خرامه دفاع کنند. امری که امروز بسیاری از شهرها و شهرستانهای دورتر از منطقه داریون آن را فراموش نکرده و با دقت ضمن حضورفعال اوضاع را رصد می کنند! و انشاء الله که روزی منطقه داریون و خرامه هم از خواب بیدار شوند!