جلیل زارع| بسم رب الشهدا و صدیقین…. همه ی ما، گاهی دلتنگ می شویم و دلمان می خواهد با کسی درد دل کنیم. چه کسی بهتر از شهدا ؟…. دلتنگی هایمان را با شهدا در میان بگذاریم… کسانی که به خاطر رضایت خدا و دل ما از خود و دل خود گذشتند. هر هفته را […]

جلیل زارع|

بسم رب الشهدا و صدیقین…. همه ی ما، گاهی دلتنگ می شویم و دلمان می خواهد با کسی درد دل کنیم. چه کسی بهتر از شهدا ؟…. دلتنگی هایمان را با شهدا در میان بگذاریم… کسانی که به خاطر رضایت خدا و دل ما از خود و دل خود گذشتند.
هر هفته را به نام مقدس یکی از شهدای عزیز منطقه (به ترتیب حروف الفبا )، نام گذاری می کنیم و با او به گفت و گو می نشینیم.اجازه بدهید برای شروع، این هفته را هفته ی شهید گمنام بنامیم.
بیش از این، چیزی نمی گویم… شما بگویید… با شهید گمنام درد دل کنید…