یوسف بذرافکن| در سال ۱۳۵۰هجری شمسی ادره پست داریون در زمینی به مساحت پانصد متر و زیر بنای ۱۸۰مترکه حاج عزت اله خورشیدی آن را اهدا کرد ساخته شد .ساختمان این بنا توسط مرحوم استاد محمود محمودی احداث شد و در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی توسط مهندس حسین قلی مدیر کل پست وقت و خانم […]

یوسف بذرافکن|

در سال ۱۳۵۰هجری شمسی ادره پست داریون در زمینی به مساحت پانصد متر و زیر بنای ۱۸۰مترکه حاج عزت اله خورشیدی آن را اهدا کرد ساخته شد .ساختمان این بنا توسط مرحوم استاد محمود محمودی احداث شد و در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی توسط مهندس حسین قلی مدیر کل پست وقت و خانم لایق بخشدار وقت شیراز افتتاح شد.

در ابتدا آقای بهادر دریانی مسولیت آن را برعهد ه گرفت و پس از آن آقایان نعمت اله روئین تن و مرحوم کرامت اله شکری به استخدام پست در آمده ودر آن مشغول به کار شدند .در سال ۱۳۶۹ ه. ش با تشکیل هئیت امنایی متشکل از آقایان نعمت اله روئین تن ،مرحوم کرامت اله شکری ، مرحوم فرهاد خوش نژاد ،خیر اله بهمن زاده و حاج ریحان زارع و …یک خط تلفن به ذاریون داده شد و پس از آن به دیندارلو و کوشک مولا هم یک خط تلفن داده شد که به این صورت سنگ بنای مخابرات در پست داریون گذاشته شد .

هم اکنون نمایندگی پستی و دفتر پیش خوان دولت هم در پست داریون به خدمات رسانی مشغول است . این پست روستا های زیادی را تحت پوشش داشته و در دوران دفاع مقدس با نقل و انتقال نامه های رزمندگان اسلام خدمت بزرگی را به خانواده های رزمندگان اسلام نمود .هنوز هم مسولیت این نهاد خدمت رسان با آقای نعمت اله روئین تن است .

پست داریون از قدمی ترین پست های استان فارس است و مردم خاطرات خوشی از این پست دارند . با تشکر از آقای نعمت اله روئین تن در تهیه این مطلب ما را صمیمانه یاری دادند .