رضا رستمی از جوانان پاک و بی آلایش منطقه داریون است که سادگی و صداقت در چهره اش موج می زند.

اگر به بخش “دسته “های سایت داریون نما نگاهی بیاندازید متوجه بخش طنز و کاریکاتور خواهید شد.

مدتی بود این بخش راکد مانده بود تا اینکه چند روز پیش به پیشنهاد دوستی عزیز و بزرگوار که زحمات زیادی برای داریون انجام می دهد و مخاطب دایمی سایت داریون نماست قصد کردیم بخش طنز و کاریکاتور را با “رویکردی به داریون” فعال کنیم.

به پیشنهاد همان دوست که البته خواسته نامش فاش نشود برای اولین نفر سراغ رضا رستمی متولی فرهنگسرای داریون رفتیم.

رضا رستمی از جوانان پاک و بی آلایش منطقه داریون است که سادگی و صداقت در چهره اش موج می زند.

او بسیار دوست داشتنی است و شاید به همین خاطر هم بود که برای این بخش ابتدا سراغ او رفتیم.

“عکسهای کاریکاتوری مورد اشاره حذف شده است. به دلیل این که در متن فوق صرفا از جناب رستمی تمجید شده متن ها را حذف نکردیم”