جلیل زارع| به نام آن که جان را فکرت آموخت….به پیشنهاد  آقای شرفی به صورت درج دیدگاه در ”آغاز ثبت نام دانش آموزان منطقه در طرح آیه های تمدن” در تاریخ 23 اردیبهشت ماه و تماس های مکرر برخی دیگر از مدیران و فرهنگیان منطقه ی داریون و ضمن تماس با آقای رستمی ( به […]

جلیل زارع|

به نام آن که جان را فکرت آموخت….به پیشنهاد  آقای شرفی به صورت درج دیدگاه در ”آغاز ثبت نام دانش آموزان منطقه در طرح آیه های تمدن” در تاریخ 23 اردیبهشت ماه و تماس های مکرر برخی دیگر از مدیران و فرهنگیان منطقه ی داریون و ضمن تماس با آقای رستمی ( به نمایندگی از امام جمعه ی محترم شهر داریون)، بر آن شدیم تا جلسه ای با مسئول نمایندگی آموزش و پرورش داریون با حضور امام جمعه محترم و مسئول فرهنگسرای داریون و تنی چند از مدیران و فرهنگیان عزیز منطقه ( که اعلام آمادگی  کرده اند) پیرامون نیل به اهداف هر چه سریع تر و بهتر ”موسسه ی علمی و آموزشی رزمندگان- نمایندگی داریون” برگزار کنیم. و خوشبختانه این امر اکنون صورت پذیرفته است و ضمن هماهنگی کامل با مسئول  آموزش و پرورش داریون، در تاریخ دوم خرداد ماه (صبح پنج شنبه) این جلسه برگزار خواهد شد و مسلما نتایج آن را از طریق داریون نما به اطلاع مردم فهیم و آگاه منطقه ی داریون خواهیم رساند.
” پویایی و پایایی را برای مردم خوب زادگاهم آرزو مندم”