یوسف بذرافکن| در چهارمین روز از تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا یکی از کاندیداهای محله دیندارلو در مسجد امام محمد تقی (ع) داریون بامردم گفتگو کرد . وی بیش از بیست و چهار سال سابقه در آموزش و پرورش را از موفقیت های خود دانست . امروز […]

یوسف بذرافکن|

در چهارمین روز از تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا یکی از کاندیداهای محله دیندارلو در مسجد امام محمد تقی (ع) داریون بامردم گفتگو کرد .

وی بیش از بیست و چهار سال سابقه در آموزش و پرورش را از موفقیت های خود دانست . امروز جلسه نمایندگان فرمانداردر محل فرمانداری شهرستان شیراز برگزار شد .در این جلسه  علی داور پناه بخشدار بخش مرکزی و رئیس هیات اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی بخش مرکزی شیراز،محمدی مسئول سیاسی فرمانداری و  گلریز خاتمی با نماینده گان فرماندارسخن گفتند و نکات مهم جزوه آموزش جامع اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای و نماینده فرماندار تدریس و یاد آوری شد .

در این جلسه از طرف مسئولین برگزاری انتخابات مهم ترین وظیفه نمایندگان فرماندار« صیانت از آراء مردم »بعنوان یک امانت بزرگ برای خلق حماسه سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه ای اعلام شد، در همین ارتباط آقای محمدی نماینده سیاسی فرماندار گفت : برای یک رای خودمان را جهنمی نکنیم . در امروز ستاد دونفر از کاندیداهای محله دیندارلو در داریون شروع به کار کرد . پوسترها و تبلیغات یکی از کاندیداهای اصلاح طلبان امروز به داریون هم رسید. در حال حاضر هر چند تبلیغات سه جناح موسوم به اصول گرا ،اصلاح طلب و مستقل وجود دارد اما هنوز پنج کاندیدای دیگر در داریون تبلیغاتی ندارند.اکنون سوال اصلی مردم داریون این است که از بین هشت نفر نامزد ریاست جمهوری و حدود هجده نامزد شورای شهر چه کسانی« اصلح» هستند ،جالب این که در انتخابات این دوره شورای شهر گروه های مختلف قومی و صنفی کاندیدا دارند . داریونی ها ،دیندارلو یی ها ،عشایر و تربری های ساکن داریون همه در غالب یک شهر واحد و با اتحاد و انسجام به فعالیت های تبلیغی خود ادامه می دهند .