یوسف بذرافکن| تبلیغات نامزد های شورای شهر داریون در روز جمعه ( دومین روز تبلیغا ت ) چهره شهر داریون را دگرگون کرد . برخی از نامزد ها که تبلیغات بیشتری دارند کار خود را از دیروز آغاز کرده اند . هم اکنون بلوار ورودی شهر داریون از بنر های برخی از کاندیداها پر شده […]

یوسف بذرافکن|

تبلیغات نامزد های شورای شهر داریون در روز جمعه ( دومین روز تبلیغا ت ) چهره شهر داریون را دگرگون کرد . برخی از نامزد ها که تبلیغات بیشتری دارند کار خود را از دیروز آغاز کرده اند . هم اکنون بلوار ورودی شهر داریون از بنر های برخی از کاندیداها پر شده است . نصب پلاکارد و اعلامیه از روشهای تبلیعی نامزدهاست  .

نماز جمعه شهر داریون امروز شاهد حضور اغلب نامزدهای شوراهای شهر و روستا بود . بازار توزیع بروشورهای تبلیغی که اکثرا توسط نوجوانان و جوانان انجام می شد در مجاورت مصلی نماز جمعه داغ بود . تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری نیز دیشب با سخنرانی نماینده یکی از کاندیداهای اصول گرا در مسجد امام محمد تقی (ع) شهر داریون کلید خورد . امروز تنها بروشور تبلیغاتی که در درب ورودی مصلی توزیع گردید مربوط به یکی از کاندیداهای اصول گرا بود و از تبلغات هفت نامزد دیگر هنوز خبری نیست .

در این دوره از انتخابات اکثر کاندیداهای شورای شهر داریون را جوانان و میانسالان تشکیل می دهند و از چهره های شناخته شده سابق کسی نامزد نشده است .ولی با این وجود بیشتر نامزدها دارای مدارک کارشناسی و بالا تر هستند . تعداد کاندیداهایی که متولد محله دیندارلو هستند در مقایسه با دوره های قبل بیشتر است . امام جمعه منطقه داریون امروز اعلام کرد : « این جانب از هیچ فرد یا ائتلافی حمایت نمی کنم »