یوسف بذرافکن| در این روزها برخی از کاندید اهایی که تاکنون تبلیغاتی نکرده بودند تبلیغات خود را شروع کرده اند. از جلوه های زیبا و قابل ستایش تبلیغات شورا ها در این دوره این است که تبلیغات کاندیداهای محله دیندارلو در داریون کاملا قابل مشاهده بوده و محسوس است و مردم اظهار می دارند برای […]

یوسف بذرافکن|

در این روزها برخی از کاندید اهایی که تاکنون تبلیغاتی نکرده بودند تبلیغات خود را شروع کرده اند. از جلوه های زیبا و قابل ستایش تبلیغات شورا ها در این دوره این است که تبلیغات کاندیداهای محله دیندارلو در داریون کاملا قابل مشاهده بوده و محسوس است و مردم اظهار می دارند برای اینکه مشکلات شهر حل شود بدون تعصب و با تحقیق و شناخت در روز بیست چهارم خرداد به پای صندوق های رای می رویم و افراداصلح را انتخاب خواهیم کرد .

در این روزها سیل تبلیغات پیامکی به سوی تلفن های همراه شهروندان روان است و حتی تبلیغات شوای شهر شیراز هم به داریون می رسد .امشب یکی از بانوان کاندیدای شورای شهر پس از نمازجماعت مغرب و عشاء به بیان دیدگاه های خود پرداخت و مهمترین برنامه های خود را پیگیری مشکلات بخش کشاورزی و دامداری ،احداث پایانه مسافر بری ،احداث پلیس +۱۰ و احداث کارگاه های کوچک زود بازده واز همه مهمتر انتخاب یک شهر دار شایسته و نظارت دقیق برامور شهرداری عنوان کرد .

دیگر بانوی کاندیدای شورای شهر نیز در جلسه ای که در منزل یکی از فامیل برگزار شد به بیان اهداف ،دیدگاه ها ،توانایی ها و سوابق کاری خود پرداخت و به سوالات حاضران پاسخ داد . امشب در مسجد از برنامه سخنرانی نامزدهای ریاست جمهوری خبری نبود اما قرار است که یکی از کاندید اها  فردا شب با شهروندان به گفتگو بپردازد .امروز تبلغات چهره به چهره و حضور کاندیداها در محل های کسب و تجمع قابل مشاهده بود .