یوسف بذرافکن| در جلسه ای که با حضور امام جمعه منطقه داریون و جمعی از شهروندان در فرهنگ سرای داریون برگزارشد اعضای جدید هیئت امنای حسینه حضرت ولی عصر (عج) که در حال حاضر تنها حسینه داریون است انتخاب شدند ، قرار است این هئیت امنای جدید کار تامین امکانات لازم،توسعه و تجهیز حسینه و […]

یوسف بذرافکن|

در جلسه ای که با حضور امام جمعه منطقه داریون و جمعی از شهروندان در فرهنگ سرای داریون برگزارشد اعضای جدید هیئت امنای حسینه حضرت ولی عصر (عج) که در حال حاضر تنها حسینه داریون است انتخاب شدند ، قرار است این هئیت امنای جدید کار تامین امکانات لازم،توسعه و تجهیز حسینه و نظارت بر روند فعالیتها را انجام دهند .لازم به یاد آوری است که دونفر از اعضای سابق هئیت امنا ی حسینه به نام های مرحوم حاج احمد عابدی و مرحوم حاج عوض بذرافکن به رحمت ایزدی پیوسته اند .