یوسف بذرافکن| داریون منطقه وسیع ،بزرگ و گسترده ای است که اگر مورد توجه قرار گیرد بیکاری در این منطقه ریشه کن خواهد شد . اگر مسولین شهرستان واستان به این منطقه زر خیز توجه شایسته کنند شاهد مهاجرت بی رویه به کلان شهر شیراز که خود هم اکنون مشکلات زیادی دارد نخواهیم بود ،مناسب […]

یوسف بذرافکن|

داریون منطقه وسیع ،بزرگ و گسترده ای است که اگر مورد توجه قرار گیرد بیکاری در این منطقه ریشه کن خواهد شد . اگر مسولین شهرستان واستان به این منطقه زر خیز توجه شایسته کنند شاهد مهاجرت بی رویه به کلان شهر شیراز که خود هم اکنون مشکلات زیادی دارد نخواهیم بود ،مناسب است که مسولین شهرستان و استان حتی از سر دلسوزی برای مرکز استان هم که شده به منطقه داریون توجه بیشتری کنند . داریون را داریان یعنی شهرثروتمندان هم می نامیده اند، اگر اکنون هم به این شهر توجه شود با زداریون به شهر دارایان تبدیل خواهد شد .

روزگاری تاکستان های داریون مقادیر زیادی از انگور مصرفی شیراز را تامین می کرد و از لحاظ تولید محصولاتی چون گندم ، جو و سیب زمینی دارای رتبه در شهرستان بوداما امروز با بیکاری دست و پنجه نرم می کند، یکی از مناطق بسیار مهم داریون منطقه ای باعنوان «خالدآباد» است که مساحت زیادی از اراضی داریون را در خود جای داده و هم اکنون حداقل استفاده از آن می شود در حالی که این منطقه امتیازی بزرگ برای آبادی و پیشرفت همه جانبه داریون است .

اگر در منطقه خالد آباد کارخانه یا کارگاه های صنعتی بنا شود و صنایع تبدلی کشاورزی و دامداری در آن احداث گردد فقر و بی کاری برای همیشه از این منطقه رخت برخواهد بست چرا که در منطقه داریون کشاوزری و دامداری شغل اصلی مردم را تشکیل می دهد .هر چند احداث کارخانه و صنایع تبدیلی در ید قدرت قانونی شوراها نیست ولی پیگری آن در حدود اختیارات قانونی شوراها است اگر نمایندگان مجلس ،شورای جدید شهر، بخشدار آینده و سایر مسولین محلی دست به دست هم دهند رسیدن به این موارد دور از ذهن نخواهد بود .