یوسف بذرافکن| از چند روز قبل برداشت سیب زمینی از مزارع منطقه داریون شروع شده است . در دشت حاصلخیز داریون محصولات متنوع کشاورزی کشت می رود یکی از این محصولات کشت سیب زمینی است که به علت احتیاج به آب شیرین اغلب در مزارع داریون ، دیندارلو ، کوشک مولا و تاحدودی تربر کشت […]

یوسف بذرافکن|
از چند روز قبل برداشت سیب زمینی از مزارع منطقه داریون شروع شده است . در دشت حاصلخیز داریون محصولات متنوع کشاورزی کشت می رود یکی از این محصولات کشت سیب زمینی است که به علت احتیاج به آب شیرین اغلب در مزارع داریون ، دیندارلو ، کوشک مولا و تاحدودی تربر کشت می شود . امسال قیمت سیب زمینی در بازار عرضه مناسب است و امید می رود سیب زمینی کاران از فروش آن در آمد خوبی بدست آورند . البته چند سالی است که از سطح زیر کشت سیب زمینی و گندم کاسته شد و بیشترین سطح کشت به یونجه اختصاص یافته است اگر به کشاورزی در دشت سرسبز داریون توجه شده و مشکل آب مورد نیاز بخش کشاورزی حل شود شاهد رونق و پیشرفت منطقه و کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود .