جلیل زارع| جلسه ای پیرامون فراهم نمودن مقدمات لازم جهت آغاز به کار موسسه ی در حال تاسیس علمی و آموزشی رزمندگان داریون با حضور امام جمعه ی محترم، نماینده ی آموزش و پرورش و تنی چند از مدیران مدارس و فرهنگیان عزیز منطقه ی داریون و همچنین مسئولین موسسه ی رزمندگان استان فارس در […]

جلیل زارع|

جلسه ای پیرامون فراهم نمودن مقدمات لازم جهت آغاز به کار موسسه ی در حال تاسیس علمی و آموزشی رزمندگان داریون با حضور امام جمعه ی محترم، نماینده ی آموزش و پرورش و تنی چند از مدیران مدارس و فرهنگیان عزیز منطقه ی داریون و همچنین مسئولین موسسه ی رزمندگان استان فارس در دفتر امام جمعه منطقه ی داریون، برگزار شد.
در این جلسه، ضمن بحث و بررسی پیرامون مسائل موسسه و اعلام آمادگی کامل نماینده ی آموزش و پرورش، مدیران و فرهنگیان عزیز منطقه در اجرای بهینه ی این طرح، مجوز تاسیس موسسه جهت ارسال به آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز در اختیار نماینده ی  آموزش و پرورش منطقه ی داریون قرار گرفت تا پس از اخذ مجوزهای لازم از سوی آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز، در مکان سابق کانون فرهنگی و تربیتی وحدت داریون ( جنب آموزشگاه شهید نادر خوش نژاد) رسما با نصب تابلو، رسما فعالیت آموزشی موسسه آغاز شده و از فضای آموزشی مدارس منطقه جهت برگزاری دوره ها و آزمون های گوناگون استفاده شود.