جلیل زارع| قبل از هر چیز، ورود دو کاندیدای جوان را به سایت داریون نما که نمادی از حضور مردم فهیم و آگاه منطقه است به فال نیک گرفته و خوشآمد می گوییم و از سایر کاندیداهای شهر داریون و روستاهای وابسته نیز انتظار داریم حضور فعال و برنامه ها و اهداف مورد نظر خود […]

جلیل زارع|

قبل از هر چیز، ورود دو کاندیدای جوان را به سایت داریون نما که نمادی از حضور مردم فهیم و آگاه منطقه است به فال نیک گرفته و خوشآمد می گوییم و از سایر کاندیداهای شهر داریون و روستاهای وابسته نیز انتظار داریم حضور فعال و برنامه ها و اهداف مورد نظر خود را به نمایش بگذارند تا مردم با نگرش و بینش و آگاهی کامل، به دور از غلبه ی احساسات و قوم گرایی بر شایسته سالاری، در انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود اقدام نمایند.
ما بر آنیم تا با طرح پرسش هایی کلی و جزیی، از شما کاندیداهای محترم، بر توانایی و قدرت و صلابت شما در رفع مشکلات و احقاق حق مسلم مردم واقف گردیم.ولی از آن جا که برخی از پرسش ها عمومیت دارد، در این جا،فعلا به دو مورد از آن ها می پردازیم:
1- ما در ”فراخوان عمومی داریون نما برای منطقه ی داریون”سعی کرده ایم، مشکلات، معضلات و مطالبات حقه ی مردم را به گوش مسئولین برسانیم و در مرحله ی دوم این فراخوان، جمع بندی تکمیلی را نیز انجام داده ایم وحتی از رییس محترم شورای شهر داریون نیز خواستیم تا در ارتباط با اقدامات انجام شده و در دست اقدام توضیح دهند و ایشان نیز پاسخ مشروح خود را ابراز نمودند که در سایت موجود است. حالا پرسش ما از شما به عنوان عضو آتی شورا، این است: اولا، به طور کلی بفرمایید چه تدبیری برای کمک به حل مشکلات و مطالبات مردم دارید و در چند مورد وارد جزئیات شده و با ذکر مثال توضیح دهید چگونه بر مشکل مورد نظر فائق خواهید آمد؟ در ثانی: تجزیه و تحلیلی بر پاسخ مشروح رییس محترم شورای شهر داریون داشته باشید و بفرمایید چگونه نقاط قوت ایشان را ادامه خواهید داد و نقاط ضعف را به قوت تبدیل خواهید کرد؟
2- لطفا حداقل یکی از برنامه های اعلام شده ی خود را تجزیه و تحلیل نموده، در آن ریز شده و با ذکر مثال بفرمایید چه راه کارهای عملی برای به فعلیت رساندن آن ها مد نظر قرار می دهید؟