جلیل زارع| سلام بر کاربران محترم داریون نما… به منظور تشویق شما عزیزان به شرکت فعال در سایت داریون نما و ایجاد یک رقابت سالم و جذاب در ارائه ی دیدگاه های سازنده اتان، از لحظه ی درج این مطلب در سایت تا ساعت 24 روز 31 خرداد ماه سال 92، آمار کمی دیدگاه های […]

جلیل زارع|

سلام بر کاربران محترم داریون نما… به منظور تشویق شما عزیزان به شرکت فعال در سایت داریون نما و ایجاد یک رقابت سالم و جذاب در ارائه ی دیدگاه های سازنده اتان، از لحظه ی درج این مطلب در سایت تا ساعت 24 روز 31 خرداد ماه سال 92، آمار کمی دیدگاه های کاربران محترم داریون نما مورد بررسی دقیق قرار گرفته و اگر عمری باقی باشد، اوایل تیر ماه نتایج آن در سایت نمایش داده می شود. ضمنا به سه نفر از کسانی که بیش ترین تعداد دیدگاه را داشته باشند، جوایزی به رسم یادبود، اهدا خواهد شد. بدیهی است، ملاک، نامی است که در بالای دیدگاه درج می شود . بنابراین، چنان چه فردی با چند نام مختلف در سایت ظاهر شود، هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و نام های متفاوت یک فرد، جمع پذیر نخواهند بود.