محمود مهری| میلاد با سعادت امام حسین (ع) ،حضرت ابالفضل عباس (ع)و امام سجاد (ع)مبارک باد سلام بر حسین (ع) سلام بر معنای عشق و آزادگی .فطرس ملک را مژده دهید که دیگر نگران نباشد چرا که کلید حل مشکلاتش به دنیا آمده .هم شفیع آزادیش است وهم  شفا دهنده بالهای شکسته اش . کافی […]

محمود مهری|

میلاد با سعادت امام حسین (ع) ،حضرت ابالفضل عباس (ع)و امام سجاد (ع)مبارک باد

سلام بر حسین (ع)

سلام بر معنای عشق و آزادگی .فطرس ملک را مژده دهید که دیگر نگران نباشد چرا که کلید حل مشکلاتش به دنیا آمده .هم شفیع آزادیش است وهم  شفا دهنده بالهای شکسته اش . کافی است خودش را به قنداقه این مولود مبارک نزدیک کند، آن وقت تا اوج آسمانها پر می کشد . کاش ای مولود خجسته  شفیع من هم بشوی،آخر بالهای پرواز من هم بر اثر گناه شکسته است …..

سلام بر عباس(ع)

ماه را بگو ئید که رخ نمایان نکند در برابر چهره زیبای عباس،سرو را بگوئید جلوه ننماید درمقابل قد رشید عباس،برادری معنا می شود بانام زیبای عباس،ایثار نیز مترادف است باخلق زیبای عباس!

سلام برسجاد(ع)

همگان را مژده دهیدکه سجاد آمده.قره العین حسین است وزین العابدین گردیده.صحیفه سجادیه اش نردبانی است برای صعود به اوج آسمانها.ما ایرانیان نیز مفتخریم که مادر بزرگوارش ایرانی است.

عکس هایی که در ادامه مشاهده می کنید مربوط به سال 1390 است که محمود مهری برایمان ارسال کرده اند.