جلیل زارع| سلام بر کاربران محترم داریون نما. روز 24 خرداد ماه سال 1392 را هرگز از یاد نخواهیم برد. در این روز، قرار است انشاءالله حضور با شکوه بیش از 85 درصدی خود را به نمایش بگذاریم. پس دست به قلم شوید و بگویید، برای چه در پای صندوق های رای حاضر می شوید. […]

جلیل زارع|
سلام بر کاربران محترم داریون نما. روز 24 خرداد ماه سال 1392 را هرگز از یاد نخواهیم برد. در این روز، قرار است انشاءالله حضور با شکوه بیش از 85 درصدی خود را به نمایش بگذاریم. پس دست به قلم شوید و بگویید، برای چه در پای صندوق های رای حاضر می شوید.
برای شرکت در این فراخوان، کافی است با این باور که قرار است حماسه ای زیبا و فراموش نشدنی را رقم زنید، جمله ی غرور آفرین زیر را با عزمی جزم، کامل کنید:

”من رای می دهم تا …………………………………………………………………………………………………………………. .”