یوسف بذرافکن| هر سال مساجد دیندارلو همانند سایر مساجد منطقه داریون در ایام البیض ( روزهای سفید) میزبان مردان و زنان با ایمانی است که در خانه خدا معتکف شده و سه شبانه روز را به روزه ،عبادت و تزکیه نفس می پردازند .امسال به علت استقبال فراوان خواهران از تنها مسجد داریون ( مسجد […]

یوسف بذرافکن|

هر سال مساجد دیندارلو همانند سایر مساجد منطقه داریون در ایام البیض ( روزهای سفید) میزبان مردان و زنان با ایمانی است که در خانه خدا معتکف شده و سه شبانه روز را به روزه ،عبادت و تزکیه نفس می پردازند .امسال به علت استقبال فراوان خواهران از تنها مسجد داریون ( مسجد امام محمد تقی علیه السلام ) این مسجد کلا به خواهران اختصاص یافته است و برادارن مومن داریونی میهمان مومنین موتکف شده در مسجد دیندارلو هستند تا ضمن استفاده از این ایام پر فضیلت عملا اتحاد ،برادری و یکی بودن را به معرض نمایش بگذارند.