علی مختاری| به گزارش داریون نما،همزمان با سراسر کشور،مردم ولایتمدار و انقلابی روستای دودج  با شورو  هیجان خاصی برای تعیین سرنوشت خود ،از اوایل صبح جمعه به پای صندوقهای رای رفتند که پس از شمارش آرای ماخذوه در حوزه انتخابیه شماره 544دودج و در قسمت انتخابات ریاست جمهوری نتایج ذیر بدست آمد. نفر اول حسن روحانی […]

علی مختاری|
به گزارش داریون نما،همزمان با سراسر کشور،مردم ولایتمدار و انقلابی روستای دودج  با شورو  هیجان خاصی برای تعیین سرنوشت خود ،از اوایل صبح جمعه به پای صندوقهای رای رفتند که پس از شمارش آرای ماخذوه در حوزه انتخابیه شماره 544دودج و در قسمت انتخابات ریاست جمهوری نتایج ذیر بدست آمد.
نفر اول حسن روحانی 313 رای ،نفر دوم محسن رضایی 133رای ،نفر سوم سعید جلیلی 131رای ،نفر چهارم محمدباقر قالیباف 106رای ،نفر پنجم علی اکبر ولایتی 57رای ،و سید محمدغرضی هم با  7رای حائز رتبه ششم شد.
بنا به گزارش دریافتی و در قسمت انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز نتایج ذیر بدست آمد .
 محمود زارعی با 312رای ،سید مرتضی حسینی با 27رای و محبوبه سعدی نیز با 268رای به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.