یوسف بذرافکن| همه آمده بودند که در سرنوشت شهر خود مشارکت نمایند ،پیر و جوان ،زن و مرد ،خورد و کلان حضور داشتند .آن پیرمرد و پیرزنی که نای راه رفتن نداشت عصا زنان خود را به محل اخذ آراء رسانده بود و در یک روز گرم گاهی بیش ازیک ساعت در صف رای به […]

یوسف بذرافکن|

همه آمده بودند که در سرنوشت شهر خود مشارکت نمایند ،پیر و جوان ،زن و مرد ،خورد و کلان حضور داشتند .آن پیرمرد و پیرزنی که نای راه رفتن نداشت عصا زنان خود را به محل اخذ آراء رسانده بود و در یک روز گرم گاهی بیش ازیک ساعت در صف رای به انتظار مانده بود برای خودش آرزویی نداشت اما آرزومند ترقی شهر ش بود .

منتخبان مردم درشورای شهر باید قدر مشارکت این مردم محروم را بدانند،وعده ها و قول های خود را فراموش نکنند ،مردم را با هیچ چیزی و هیچ کسی معامله نکنند ،یادشان نرود که مردم به عشق آنها و شهرشان انگشت های خود را پای تعرفه های آراء زده اند . غوغا و سر و صدا ی انتخا بات فرو کش کرد ،نشاید که مردم تا چهار سال دیگر فراموش شوند ،مبادا تا تبلیغات چهار سال آینده جلسه دیگری با مردم برگزار نشود ،نکند خواسته های مردم پیگری نشود،نکند زمان بگذرد و منتخبان عزیز زیر دین مردم باقی بمانند ،هر سرانگشتی که در روز بیست و چهار خرداد ماه جوهری شد یک رای اعتماد به شما عزیزان بود .

اکنون شما مدیون همه مردم هستید ،همه کسانی که پای صندوق های رای آمدند ،چه آنهایی که به شما رای دادند چه کسانی که به رقبای شما رای دادند . داریون و دیندارلو یک شهر و احد و متحد است و باید بر اساس جمعیت و عدالت از امکانات برخوردار شوند ، آنهایی که تا دیروز رقیب شما بودند اکنون رفیق و همشهری شما هستند ، صحبت ها و بحث های انتخاباتی باید کنار گذاشته شود . با مردم صادق باشید و همان طور که شهروندان به شما اعتماد کرده اند شما هم به آنها اعتماد کامل داشته باشید و از مشارکت آنها حد اکثر استفاده کنید ، شورایی که از پشتیبانی مردم برخوردا نباشد به موفقیت نخواهد رسید و خدای ناکرده خودتان را عقل کل ندانید، در این شهر دوازه هزار نفری صدها نیروی جوان ،تحصیل کرده ،با تجربه ،دلسوز ،متخصص و متعهد دیگر به غیر از شما هم وجود دارند ،از رای و نظر آنها استفاده کنید ، هیچگاه این تصور را به ذهن خود راه دهید که این فقط شما بوده اید که لیاقت و توانایی وشرایط شورا شدن را داشته اید و الان که نماینده قانونی مردم هستید باید فقط به رای و فکر خود عمل کنید .

مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در فرمان مبارک خور به مالک اشتر نخعی می فرماید :مبادا با خدمت هایی که انجام داده ای برمردم منت بگذاری یا آنچه راانجام داده ای بزرگ بشماری ، مبادا به مردم وعده ای بدهی و سپس خلف وعده کنی که خلاف وعده عمل کردن آتش خشم خدا و مردم را بر می انگیزد ، هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار ،که پنهان بودن رویی و کم اطلاعی در امور جامعه می باشد . همواره در فکر مشکلات مردم باش و ازآنان روی مگردان ، بویژه امور کسانی را بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمی آید و دیگران آنان را کوچک می شمارند و کمتر به تو دسترسی دارند . در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را و او را آفریده فروتن باش . مبادا که خادم و خائن در نزد تو یکسان باشند ،زیرا خادمی که در ازاء خدمت مرحمت نبیند دلسرد گردد و خائنی که جزای خیانت خود را در حد کمال نیابد کردار زشت خویش را با جرات بیشتری تکرار می نماید .

برادران و خواهران منتخب چهارمین دوره شورای شهر این انتخاب شایسته را به شما تبریک گفته و برای شما در راه خدمت به خلق خدا آرزوی موفقیت دارم . اما بدانید که شما تنها نماینده اقوام ، خویشان و فامیل خود نیستید ، بلکه نماینده همه کسانی هستید که در این شهر زندگی می کنند ،چه برای شما تبلیغ کرده باشند و چه حتی به شما هم رای نداده باشند . این دوره چهار ساله به زودی سپری می شود همان طور که دوره شش ساله شورای قبل هم گذشت و حالا نوبت به شما رسیده است .

الان چشم امید مردم به سوی شما که اکثرا جوان و پر انرژی هستید دوخته شده است ،سعی کنید مردم را بعنوان بزرگ ترین سرمایه برای خودتان نگه دارید ،عدالت و تلاش بی وقفه و خالصانه برای خدمت به تمام اقشار مردم سرلوحه کار خودتان قرار دهید و لحظه ای از خدا و مردم جدا نشوید ،که اگر چنین کنید مطمئن باشید که موفق می شوید . البته مشابه چنین مطلب را حقیر به منتخبین شورای اول ،دوم و سوم هم نوشتم . با آرزوی موفقیت برای شما .