جلیل زارع| از یک سو،برخی از شهروندان، نسبت به شرح وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستاها، اطلاع کافی نداشته و از کاندیداهای محترم، توقع و انتظاراتی را دارند که در حیطه ی اختیارات آن ها نمی باشد. از سوی دیگر، برخی از کاندیداها نیز، به علت عدم اطلاع کافی از شرح وظایف […]

جلیل زارع|

از یک سو،برخی از شهروندان، نسبت به شرح وظایف و اختیارات اعضای شورای اسلامی شهر و روستاها، اطلاع کافی نداشته و از کاندیداهای محترم، توقع و انتظاراتی را دارند که در حیطه ی اختیارات آن ها نمی باشد.
از سوی دیگر، برخی از کاندیداها نیز، به علت عدم اطلاع کافی از شرح وظایف و اختیارات شوراها، قول و وعده هایی را به شهروندان می دهند که در حیطه ی اختیارات آن ها نبوده و مسلما در آینده از انجام آن عاجز خواهند بود. لذا، در حال حاضر سطح توقع مردم را بالا برده و خوشبینی غیر واقعی را در ذهن ها تداعی می نمایند و در آینده نیز به علت عدم توانایی در انجام وعده های واهی خود،حس بدبینی مردم را بر انگیخته و برای خود و شهروندان درد سر ساز می شوند.
بر همین اساس، از آن دسته از شهروندان و یا کاندیداها که اطلاع کافی از شرح وظایف و اختیارات اعضای شوراها ندارند، درخواست می نمایم با مطالعه ی دقیق تر این شرح وظایف که در مطلبی تحت عنوان ” اعضای محترم شورای اسلامی شهر داریون، کلاه خود را قاضی کنند” مربوط به 19 اسفند 91 در قسمت ”گزارش” آمده است، اطلاعات لازم را کسب نمایند تا کاندیداهای محترم، خارج از حیطه ی اختیارات خود، قول و وعده های واهی ندهند و شهروندان عزیز نیز به این قبیل قول و وعده ها اعتنایی نکرده و دل خوش نکنند…
… واما سخنی دیگر با مردم فهیم و آگاه زادگاهم منطقه ی داریون:
با حضور حماسی خود، به تکلیف شرعی و وظیفه ی ملی خود عمل کرده و با بینش و آگاهی و هشیاری کامل، افرادی اصلح، لایق و شایسته را برای این امر مهم انتخاب کنید و این مقدور نیست مگر این که در گزینش نامزدها، رضایت خداوند متعال و منافع عموم را در نظر گرفته و از تعلق های قومی و قبیله ای و اهرم های احساسی، به شدت پرهیز کرده و میزان و معیار گزینش را تنها لیاقت و شایستگی افراد و نگاه تیز بینانه و ظریف به عملکرد اجرایی، صداقت اجتمایی و توانمندی و کارایی اجرایی آنان معطوف دارید. باشد که با استعانت از درگاه ایزد منان و انتخابی آگاهانه، با تشکیل شوراهایی کار آمد و مستعد، شاهد تحولی عظیم در بالندگی، رشد و شکوفایی و آبادانی منطقه ی داریون، منطقه ای به قدمت ایران سر افراز باشیم. انشا الله…