یوسف بذرافکن| نیکان روزگار هیچگاه از نام و یاد خداغافل نمی شوند و کسب و معاش آنها را از معاد باز نمی دارد ، دنیا را مزرعه آخرت و پل عبور از عالم فانی به سرای باقی می دانند .این سید بزرگوار در کنار حمام عمومی مغازه کوچکی داشت و در آن به کسب و […]

یوسف بذرافکن|

نیکان روزگار هیچگاه از نام و یاد خداغافل نمی شوند و کسب و معاش آنها را از معاد باز نمی دارد ، دنیا را مزرعه آخرت و پل عبور از عالم فانی به سرای باقی می دانند .این سید بزرگوار در کنار حمام عمومی مغازه کوچکی داشت و در آن به کسب و کار مشغول بود ،خوش اخلاق و خوش برخورد بود ،همیشه در مراسم مذهبی که در حسینه برگزار می شد حاضر بود،در مراسم سوگواری جدش به سر و سینه می زد و در جشن میلاد امام زمان (عج) فرمان بر مخلص مجلس بود ،به دنبال اسم و رسم نبود ،هر چه بود همین بود که مردم می دیدند، مخلص و بی ریا ،مومن و خوش گفتار ،کودکان را دوست می داشت و بزرگان را احترام می کرد .نام و یادش هنوز در میان مردم باقی و پایدار مانده است . روحش شاد،یادش گرامی .