یوسف بذرافکن| محمد کاظمی دانش آموزپایه ششم مدرسه حقیقت جو داریون خوش درخشید .این دانش آموز عزیزدر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (تیز هوشان) پذیرفته شد . این موفقیت را به وی،خانواده و معلم گرامیشان  آقاب علی بردجی تبریک می گوئیم و برای او از درگاه خداوند مهربان آرزوی موفقیت روز افزون داریم. محمد کاظمی […]

یوسف بذرافکن|

محمد کاظمی دانش آموزپایه ششم مدرسه حقیقت جو داریون خوش درخشید .این دانش آموز عزیزدر آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان (تیز هوشان) پذیرفته شد . این موفقیت را به وی،خانواده و معلم گرامیشان  آقاب علی بردجی تبریک می گوئیم و برای او از درگاه خداوند مهربان آرزوی موفقیت روز افزون داریم. محمد کاظمی نه تنها در درس که در اخلاق و فعالتیتهای فرهنگی ،مذهبی،ورزشی نیز نمونه هستند .این موفقیت از این لحاظ اهمیت بیشتری دارد که امسال سهمیه داریون در مدارس نمونه لغو شده است .