این روزها و شب ها برای احمدرضا ارج زاده روزهای سخت و سنگینی است. غم از دست دادن برادر جوان، چشمان رفیق ما را بارانی کرده و غم، وجودش را فراگرفته است. سخن ما اما با احمد رضا ارج زاده است. جوان تحصیلکرده و خبرنگار فعال داریون نما. ما یعنی-تحریریه سایت داریون نما- می خواهیم […]

این روزها و شب ها برای احمدرضا ارج زاده روزهای سخت و سنگینی است.

غم از دست دادن برادر جوان، چشمان رفیق ما را بارانی کرده و غم، وجودش را فراگرفته است.

سخن ما اما با احمد رضا ارج زاده است. جوان تحصیلکرده و خبرنگار فعال داریون نما.

ما یعنی-تحریریه سایت داریون نما- می خواهیم به رفیق و دوست خود بگوییم می دانیم که تحمل رفتن برادر سخت است. بسیار هم سخت است.

مرحوم حسین ارج زاده

می دانیم چنین غمی تا سالها بلکه تا ابد بر دل آدم می ماند.

اما با شناختی که از احمدرضا ارج زاده عزیز داریم می دانیم بر این غم غلبه خواهد کرد.

می دانیم احمدرضا این روزها غمخوار خانواده اش هست.

در این روزها ما چه کار می توانیم بکنیم جز اینکه برای آن جوان مرحوم از درگاه ایزد منان اجر جزیل و برای خانواده داغدارش صبر جمیل آرزو کنیم.

در این روزهای نورانی ماه رمضان همه ما فاتحه ای برای شادی روح مرحوم حسن ارج زاده می خوانیم.

روحش شاد و یادش جاودانه باد…