انتشار اولین انتباه ماه مبارک رمضان ویژه منطقه داریون با استقبال داریونی های عزیز همراه بوده است. بر اساس این گزارش بسیاری از خانواده های داریونی با مراجعه به خدمات کامپیوتری پارسا نسبت به تهیه این انتباه که به صورت رایگان عرضه می شود اقدام می کنند. غلامرضا برزگر مدیر خدمات کامپیوتری پارسا در گفت […]

انتشار اولین انتباه ماه مبارک رمضان ویژه منطقه داریون با استقبال داریونی های عزیز همراه بوده است.

بر اساس این گزارش بسیاری از خانواده های داریونی با مراجعه به خدمات کامپیوتری پارسا نسبت به تهیه این انتباه که به صورت رایگان عرضه می شود اقدام می کنند.

غلامرضا برزگر مدیر خدمات کامپیوتری پارسا در گفت و گو با داریون نما گفت تا کنون تعداد زیادی از این انتباه را چاپ کرده ایم که این مهم به دلیل استقبال مردم دین مدار داریون بوده است.

گفتنی است اولین انتباه ماه مبارک رمضان ویژه داریون را می توانید اینجا ببینید.