خبرنگار:مجتبی ظهرابی| به گزارش داریون نما این جلسه ساعت ۱۶روز سه شنبه ۱۱تیرماه در دفتر شهرداری داریون بمنظور آشنایی اعضاءجدید و منتخب شورا با محیط کار ،روشها و چگونگی برخورد با مسایل پیش رو شورای آتی شهر د اریون برگزار شد. ناصر شرفی و علیرضا بذرافکن (عضو جایگزین روح اله افتخار در دوماهه اخیر)از اعضا […]

خبرنگار:مجتبی ظهرابی|

به گزارش داریون نما این جلسه ساعت ۱۶روز سه شنبه ۱۱تیرماه در دفتر شهرداری داریون بمنظور آشنایی اعضاءجدید و منتخب شورا با محیط کار ،روشها و چگونگی برخورد با مسایل پیش رو شورای آتی شهر د اریون برگزار شد.
ناصر شرفی و علیرضا بذرافکن (عضو جایگزین روح اله افتخار در دوماهه اخیر)از اعضا شورای فعلی و د اریوش شکری ،کامران خورشیدی و طیبه مردانه نیز از اعضا منتخب مردم درشورای آینده داریون در این جلسه حضور یافتند.
ناصر شرفی رییس شورای اسلامی شهر داریون ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای شورای آتی داریون ،نیروی جوانی این اعضا و انگیزه بالای خدمت را از نشانه های بارز و برجسته اعضا این دوره شورا دانست و افزود:وعده ها واهدافی که در تبلیغات اعضا منتخب بیان شده بود آگاهانه ،روشن بینانه و منطقی بنظر میرسد و تحقق این اهداف دور از دسترس نیست که انشااله با عنایت الهی و پشتکار این اعضا جوان به مرحله اجرا خواهد رسید.
شرفی اظهار داشت:این جلسات مشترک بمنظور انتقال تجارب ، توجیه وذکر برخی موانع و گره هایی است که ممکن است در ابتدای راه شورای آتی وجود داشته باشد و شورای فعلی از هر گونه کمک وخدمتی در جهت توسعه و پیشرفت کار شورای آتی کوتاهی نخواهد کرد.
در ادامه ناصر شرفی به ذکر نکات ذیل با ارائه توضیحات پرداخت و خواستار دقت نظر و رعایت اعضا منتخب شورا به این نکات شد:
۱-رعایت صریح قانون در ارتباط با حضور مستمر و مداوم اعضا شورا در جلسات
۲-ارتباط دایم و مداوم اعضا شورا با مسوولین استانی و شهرستان و پیگیری مداوم و مستمر مشکلات
۳-برنامه ریزیهای دقیق کوتاه مدت و بلند مدت با توجه به بودجه سالانه شهرداری و چشم انداز چند ساله شهرداری که توسط کارشناسان مجرب و متخصص طراحی شده است.
۴-انتخاب شهردار لایق با مطالعه دقیق و کامل و توجه به توانایی ها و نفوذ وی در ادارات و ارگانهای استانی و شهرستان
۵-نظارت دقیق و صحیح برعملکرد شهرداری و تصویب صحیح و مناسب پروژه ها ودقت وتعادل در مکان اجرای آنها
۶-تشکیل کمیته های مشورتی و استفاده از نظریات دیگران
۷-همسویی و همگرایی و استفاده مناسب از تفکرات امام جمعه محترم داریون و ستاد نماز جمعه
۸-دقت در تأیید یا تکذیب مالکیت های افراد
۹-توجه بیش از پیش به مسایل فرهنگی
علیرضا بذرافکن دیگر عضو شورای اسلامی شهر داریون نیز در ادامه به بیان مسایلی از قبیل اتحاد و انسجام بیشتر در بین اعضا شورا،استفاده بهینه از موقعیت ها و فرصتها بنفع منطقه داریون،و پیگیری مصوبات و قولهای مربوط به آرامستان احمدی پرداخت.
اعضا جدید و منتخب شورا نیز ضمن تشکر و خرسندی از تشکیل این جلسه هریک به بیان نظرات و دیدگاههای خود در رابطه با این جلسه پرداختند و در مورد مسایلی مانند مسکن مهر ،زمینهای منابع طبیعی اطراف داریون و دیگر مشکلات داریون تبادل نظر کردند .
این جلسه حدود ساعت ۱۸پایان یافت.