پنج شنبه هفته گذشته(6 تیرماه) گزارشی در داریون نما منتشر شد با این عنوان”فضاهای سبزی که دیگر در برخی از پارک های داریون نیست” در این گزارش با درج تصاویر به وجود خار و خاشاک در پارک فرهنگیان داریون اشاره شده بود و ذکر شده بود که با این وجود به درستی نمی توان از آن […]

پنج شنبه هفته گذشته(6 تیرماه) گزارشی در داریون نما منتشر شد با این عنوان”فضاهای سبزی که دیگر در برخی از پارک های داریون نیست” در این گزارش با درج تصاویر به وجود خار و خاشاک در پارک فرهنگیان داریون اشاره شده بود و ذکر شده بود که با این وجود به درستی نمی توان از آن استفاده کرد.

خوشبختانه پس از انتشار این گزارش در داریون نما شهرداری داریون اقدام به پاک سازی این پارک از خار و خاشاک موجود کرد و محیط آن را برای استفاده بهتر نمود.

این اقدام شهرداری داریون قابل تقدیر است امیدواریم سایر انتقادها و گزارش هایی که در داریون نما درباره کمبودهای داریون انتشار می یابد مورد توجه مسوولین قرار گیرد.