بهانه این مطلب کامنت یکی از کاربران فعال داریون نما بود. این همراه همیشگی سایت داریون نما پیشنهاد داده است که:با شروع ماه مبارک رمضان یک پست بگذارید تحت عنوان سفره افطاری و کاربران هر کس بنا به سلیقه خودش چیزی بنویسد . مثلا خانم ها بگویند که برای افطار چه چیزی تدارک می بینند […]

بهانه این مطلب کامنت یکی از کاربران فعال داریون نما بود.

این همراه همیشگی سایت داریون نما پیشنهاد داده است که:با شروع ماه مبارک رمضان یک پست بگذارید تحت عنوان سفره افطاری و کاربران هر کس بنا به سلیقه خودش چیزی بنویسد . مثلا خانم ها بگویند که برای افطار چه چیزی تدارک می بینند و از یک افطار خوب بگوییم از نظر ارزش تغذیه و….

هر شهری برای افطاری رسمی به خصوص دارد اگر کاربران ازآداب ورسوم شهر های دیگر اطلاع دارند ویا رسم خودشان ،برای داریون نما بنویسند
یا می توانند از خوراک های محلی که برای افطار وسحر طبخ می شود بنویسند. حتی اگر
خوراکی ابتکاری پیشنهاد دارند،آن را مطرح کنند.
از ثواب همسفره شدن در افطار و خاطرات سفره افطاری….

و….

منتظر دیدگاه های شما در “سغره افطاری” داریون نما هستیم.