یوسف بذرافکن رئیس شورای حل اختلاف داریون در نماز جمعه این هفته به بیان مسائل مربوط به شورا پرداخت . وی گفت: هدف اصلی شوراهای حل اختلاف گسترش روحیه گذشت ، جلوگیری از افزایش کینه و عداوت و کاهش مراجعات مردم به دادگاه ها است که به شکر الهی با تلاش های پیگیر اعضای شورا […]

یوسف بذرافکن رئیس شورای حل اختلاف داریون در نماز جمعه این هفته به بیان مسائل مربوط به شورا پرداخت .

وی گفت: هدف اصلی شوراهای حل اختلاف گسترش روحیه گذشت ، جلوگیری از افزایش کینه و عداوت و کاهش مراجعات مردم به دادگاه ها است که به شکر الهی با تلاش های پیگیر اعضای شورا و حمایت های بی دریغ حجت السلام عزیزی امام جمعه منطقه داریون اکثریت پرونده ها این شورا منجر به صلح و سازش می شود .

بذرافکن از مردم خواست با رعایت تقوا و موازین شرعی زمنیه های اختلاف را از بین ببرند و همانطور که قرآن کریم دستور داده است برای انجام معاملات و دیون مختلف نوشته رد وبدل کرده و شاهد بگیرند تا باعث اختلاف نشود.

وی در ادامه با اشاره به سابقه ده ساله ایجاد شورای حل اختلاف گفت متاسفانه در تمام این مدت شورا از داشتن یک مکان مناسب و امکانات لازم محروم بوده و هم اکنون این کمبودها با وجود پیگری ها و قول مساعد مسولین به قوت خود باقی است .

رئیس شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنج میلیون تومان ،تامین دلیل ،مطالبه اجاره منزل و مغازه ،نفقه همسر و فرزندان و حصر وراثت را ازجمله صلاحیت های شورا و قاضی شورا دانست .