محمود مهری| عکس هایی که مشاهده می کنید مربوط به بیش از 20 سال پیش است. راستش نام برخی افراد حاضر در این عکسها را فراموش کرده ام. شما اگر می شناسیدشان در زیر این مطلب بخش دیدگاه بنویسید.    

محمود مهری|

عکس هایی که مشاهده می کنید مربوط به بیش از 20 سال پیش است. راستش نام برخی افراد حاضر در این عکسها را فراموش کرده ام. شما اگر می شناسیدشان در زیر این مطلب بخش دیدگاه بنویسید.

عکس مربوط به هیئت مذهبی قاسم ابن الحسن(ع) مسجدامام محمد تقی (ع)سال حدودا1371 ایستاذه از راست :روح الله عزیزی –جهانبخش شیروانی –.....-غلامحسن زارع-حمیدشعبانی-محمودمهری نشسته :مجتبی ظهرابی –برادران عزیزی و....دیده می شوند.

عکس مربوط به هیئت مذهبی قاسم ابن الحسن(ع) مسجدامام محمد تقی (ع)سال حدودا1371
ایستاذه از راست :روح الله عزیزی –جهانبخش شیروانی –…..-غلامحسن زارع-حمیدشعبانی-محمودمهری
نشسته :مجتبی ظهرابی –برادران عزیزی و….دیده می شوند.

 

همکلاسی های قدیمی دوره راهنمائی ،اردوی دانش آموزی سال 1370 نشسته ردیف عقب از راست :سعید خوش نژاد-روح الله افتخاری –علی ارجی –مسعود بذرافکن-کمال قلیچ خانی-محمودمهری ردیف جلو از راست:مجید شجریان-غلامحسین قربانی-وحید خیراندیش

همکلاسی های قدیمی دوره راهنمائی ،اردوی دانش آموزی سال 1370
نشسته ردیف عقب از راست :سعید خوش نژاد-روح الله افتخاری –علی ارجی –مسعود بذرافکن-کمال قلیچ خانی-محمودمهری
ردیف جلو از راست:مجید شجریان-غلامحسین قربانی-وحید خیراندیش

 

معلمین عزیز –اردوی کوهمره سرخی سال 1370 ازراست:آقای یزدانی –آقای کشاورز-آقای استوار

معلمین عزیز –اردوی کوهمره سرخی سال 1370
ازراست:آقای یزدانی –آقای کشاورز-آقای استوار