جلیل زارع| اون زمونای قدیم / که شناسنامه نبود/ داریوش اسم منو/ داریون گذاشته بود….. به زودی اولین قسمت رمان تاریخچه ی داریون، بر فضای مجازی داریون نما جلوه گر می شود. این رمان، بالغ بر ۱۰۰ قسمت خواهد بود و به مدت دو سال هر هفته میهمان رایانه های شما خواهد بود. بعد از […]

جلیل زارع|
اون زمونای قدیم / که شناسنامه نبود/ داریوش اسم منو/ داریون گذاشته بود…..
به زودی اولین قسمت رمان تاریخچه ی داریون، بر فضای مجازی داریون نما جلوه گر می شود.

این رمان، بالغ بر ۱۰۰ قسمت خواهد بود و به مدت دو سال هر هفته میهمان رایانه های شما خواهد بود. بعد از درج هر قسمت در سایت، شما عزیزان کاربر، می توانید آن را به نقد کشانده، نقاط ضعف و شدت آن را نمایان سازید.

قلعه کاظم آباد واقع در داریون

می توانید برای ارتقای کیفیت و جذابیت آن، پیشنهاد های ارزنده ی خود را ابراز نمایید. حتی می توانید در مورد چگونگی ادامه ی داستان، نظر بدهیدو با پیشنهاد های سازنده ی خود، سرنوشت قهرمانان داستان را رقم زده و هر بار خط سیر ادامه ی داستان را مشخص نمایید.

هم چنین می توانید هر بار، قسمت بعد را پیش بینی نموده و فراتر از آن، اگر مایل باشید خود به رشته ی تحریر در آورده و ایمیل نمایید. مسلما در صورت پذیرفته شدن، از تمام و یا بخشی از آن استفاده شده و نام خودتان نیز ذکر خواهد گردید. در طی این مدت، مسابقات مختلفی نیز در ارتباط با روند پیشرفت داستان و پیش بینی ها و نظرات و نقدهای شما به عمل خواهد آمد.

اگر خدا توفیق دهد و عمری باقی باشد، پس از اتمام رمان، آن را به چاپ رسانده و در اختیار مردم زادگاهم قرار خواهم داد. و نام کسانی که در تالیف این اثر، نقش داشته اند یا با دیدگاه های سازنده ی خود، آن را نقد کرده اند، در کتاب خواهد آمد.

فعلا به مدت یک هفته، شما عزیزان دل برادر را دعوت می کنم به انتخاب نامی مناسب تر برای این رمان تاریخی. شاید، نامی را که شما پیشنهاد می دهید، برازنده ی این رمان باشد و برای این منظور انتخاب شود.اگر خدا بخواهد، اولین قسمت این رمان را جمعه ی آینده، برای داریون نما ارسال می کنم…. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید….