جلیل زارع| ۱) هنوز هم در این سن و سال، وقتی به اتفاق خانواده پای سفره ی افطاری می نشینم، یاد و خاطره ی روزهای زمان کودکیم را به یاد می آورم. شاید شما هم این گونه باشید.آیا در کودکی، قبل از سن بلوغ، روزه می گرفتید؟ کامل به اصطلاح “کله گنجشکی”؟ چه کسی و […]

جلیل زارع|

۱) هنوز هم در این سن و سال، وقتی به اتفاق خانواده پای سفره ی افطاری می نشینم، یاد و خاطره ی روزهای زمان کودکیم را به یاد می آورم. شاید شما هم این گونه باشید.آیا در کودکی، قبل از سن بلوغ، روزه می گرفتید؟ کامل به اصطلاح “کله گنجشکی”؟ چه کسی و یا چه کسانی مشوقت بودند؟ چه طور تعلیمت دادند؟ باورت از روزه ی کله گنجشکی یا کامل چه بود؟ چه مدتی از روز را روزه بودی؟ تا ظهر؟ نمازت چه طور؟ می خواندی؟ کامل بود؟ آن هم کله گنجشکی بود؟
از کودکیتان بگویید ! از نماز و روزه هایتان قبل از سن بلوغ ! از باورتان …….

۲) پدر و مادر های عزیز ! خواهر و برادرهای بزرگ تر خانواده ! آیا کودک یا کودکانی در خانه اتان هستند که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشند و در آستانه ی بلوغ قرار داشته باشند؟ مفهوم روزه را چگونه به آن ها آموزش می دهید؟ چگونه تمرینشان می دهید تا به هنگام بلوغ( به ویژه دختران که زودتر به سن بلوغ می رسند) توان روزه گرفتن را داشته باشند؟ آنان را به گرفتن روزه ی کله گنجشکی دعوت می کنید؟ به این نوع روزه گرفتن اعتقاد دارید؟ باور آنان را نسبت به نماز و روزه چگونه شکل می دهید؟

۳)پدر و مادر هایی که فرزند دلبندتان تازه به سن بلوغ رسیده است ! آیا قبل از بلوغ تمرینشان داده اید؟ آیا روزه گرفتن، عادتشان شده است؟ آیا توان روزه ی کامل را دارند؟ اگر ندارند، هنوز هم روزه ی کله گنجشکی را به آنان پیشنهاد می کنید تا حداقل نسبت به روزه بی تفاوت بار نیایند و نمازشان کم و زیاد نشود؟ باورتان در این مورد چیست؟

۴) خودتان چه طور؟ به روزه گرفتن فرزند دلبندتان که تازه به سن بلوغ رسیده است و برای گرفتن روزه طاقت و توانش کم است، پایبندید؟ با او چگونه رفتار می کنید؟ به خواندن نماز و روزه گرفتن وادارش می کنید؟ و یا به اختیار خودش می گذارید؟ و یا چیزی بین این دو؟ باورش را چگونه شکل می دهید؟

۵)و اما شما مدیران، معلمین و مربیان مهد کودک، دبستان و راهنمایی: با این مسئله چگونه کنار می آیید؟ روزه را چگونه و با چه روشی به دانش آموزانتان تفهیم می کنید؟ باور خودتان چیست؟ و چه قدر در شکل گیری باور دانش آموزانتان نقش دارید؟ اگر باورشان با باورهای شما در تضاد است، چه عکس العملی از خود بروز می دهید؟ آزادشان می گذارید تا با باورهای خود که مثلا خانواده در شکل دادن آن موثرند کنار بیایند؟ یا این که سعی در تغییر باورهایشان دارید؟ در این صورت، آیا آنان بین شما و خانواده سر در گم و دو شخصیتی نمی شوند؟ آیا جلسات مشترکی با اولیاء در این موارد داشته اید و یا دارید؟ آیا به نتیجه ی مشترکی رسیده اید تا کودکان را از بلاتکلیفی نجات دهید؟

۶)صورت فقهی روزه ی کله گنجشکی برای آنان که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند و یا آنان که اولین سال است که بلوغ را تجربه می کنند، چیست؟ چه قدر از آن مطلعید؟

***شاید پرسش های بالا و خیلی پرسش های دیگرف دغدغه ی ذهن شما هم باشد. پس دست به قلم شوید و بنویسید. بنویسید تا با هم در موردش تبادل نظر کنیم….