دکتر:سیمین سپهری| ارزش و بها دادن به سلامت زنان، اهمیت به سلامت خانواده، و نهایتاً سلامت جامعه است. بانوان در جامعه ما  نقش های محافظتی، مراقبتی و تیمارداری را درقبال سایر اعضای خانواده، از همسر گرفته، تا فرزندان، تا سالمندان، و  افراد بیمار برعهده می گیرند. حتی در شرایطی که زنان پای از عرصه ی […]

دکتر:سیمین سپهری|

ارزش و بها دادن به سلامت زنان، اهمیت به سلامت خانواده، و نهایتاً سلامت جامعه است. بانوان در جامعه ما  نقش های محافظتی، مراقبتی و تیمارداری را درقبال سایر اعضای خانواده، از همسر گرفته، تا فرزندان، تا سالمندان، و  افراد بیمار برعهده می گیرند. حتی در شرایطی که زنان پای از عرصه ی خانه و خانواده نیز بیرون نهاده باشند و در نقشها ی مختلف معلم ، پزشک و پرستار و ماما و نظایر آن، در سطحی وسیع تر در اجتماع نقش ایفا کنند، در واقع، به نوعی به همان تکالیف سنتی خود تداوم بخشیده اند، اما در قالب نقش هایی مدرن است . به همین دلیل نتایج تحقیقات نشان می دهد هر کجا که مسئولین جامعه به افزایش سطح سواد و آموزش زنان همت گماشته اند، دست آوردهای قابل توجهی در بهبود و ارتقای شاخص های بهداشتی و سلامت جامعه حاصل شده است.

بحث تغذیه و کم و کیف آن، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده های وضعیت سلامت است .  زنان به عنوان کدبانوی خانه در نقش همسر و مادر بر این که چه موادی و محصولاتی برای خورد و خوراک اعضای خانواده و آشپزی خریداری شود، نظارت دارند، ایشان هستند که چنانچه آموزش یا آگاهی ای در این زمینه کسب کرده باشند، ممکن است به “تاریخ مصرف” موادی که خریداری می شود، توجه کنند، به سفید یا قرمز بودن گوشت مصرفی، به پایین بودن میزان چربی مواد لبنی، یا نسبت مصرف قند و شیرینی، نوع قند – طبیعی یا کارخانه ای بودن آن، و انواع دیگر جزئیاتی که به سالم بودن و بهداشتی بودن غذای مصرفی تعبیر می شود، اهمیت دهند. قاعدتاً ایشان هستند که در مورد نحوه ی طبخ غذا که به صورت آب پز یا تنوری باشد، یا سرخ کرده، و این که چه میزان روغن و از چه نوعی استفاده شود، تصمیم می گیرند واغلب مجبور هستند با خواست نامتعارف بعضی از افراد خانواده نقش ارشادی داشته باشند .

 این مادر است که برای میان وعده ی فرزندش که به مدرسه خوراکی خوشمزه و مغذی را تدارک  می بیند که متضمن سلامت وشادابی اوست ، و یا برای  رفع تکلیف کیف مدرسه ی فرزندش، پفک نمکی یا انواع بیسکوئیت، کیک یا چیپس با چربی های اشباع شده پر میکند . اوست که می تواند در حفظ تنوع مواد غذایی که به صورت هفتگی مصرف می شود، بکوشد، تا ضمن “ارزان تر یا به صرفه بودن” برخی اقلام غذایی، و سیر کردن شکم افراد خانواده مواظب سوء تغذیه  فرزندان در حال رشد نیز  باشد .

  بنابراین لازم است تا زنان برای ایفای نقش محافظتی، مراقبتی و تیمارداری خوداز نظر جسمی وروحی  فردی سالم وباکفایت باشند . در فرهنگ ما زنان متاسفانه خود کمتر به این موضوع اهمیت میدهند و هر امری را بر سلامت خودشان مقدم میدانند.

 در چنین شرایطی خانوادها بایستی در سلامت مادران هوشیارتر و اگاهانه تر  عمل نمایند ، زیرا  در دراز مدت زیانی که متوجه انها میشود  غیر قابل جبران است .    (ادامه دارد )