جلیل زارع| داریون نما، عزیز مایی ! تو ملک دلم، تو پادشاهی ! از صبح به انتظارت ای گل ! تاپ تاپ میزنه دلم، کجایی !؟ شب ز دست تو خواب نداریم ! چی میشه شبا زودتر بیایی !؟ هی حرص میخوره عیال بنده ! یعنی که چقدر تو بی وفایی ! نو اومد و […]

جلیل زارع|

داریون نما، عزیز مایی !

تو ملک دلم، تو پادشاهی !

از صبح به انتظارت ای گل !
تاپ تاپ میزنه دلم، کجایی !؟

شب ز دست تو خواب نداریم !
چی میشه شبا زودتر بیایی !؟

هی حرص میخوره عیال بنده !
یعنی که چقدر تو بی وفایی !

نو اومد و من کهنه شدم زود !
تو عاشق داریون نمایی !

بشنو یه کمی زبان حالش !
راست میگه عیال من، خدایی !

داریون نمای خوش خط و خال !
تو سایتی و یا هووی مایی !؟
…………………………………..

از وقتی شدم اسیرت ای گل !
پیچ و مهره هام جمله شده شل !
……………………………………….

شورا ز دستت گله داره !
روزگار شورا، شب تاره !

می گفت چو انصراف می داد،
ما نخواستیم این چه روزگاره !

این چه سایتیه، ول کن ما نیست !؟
هی میزنه تو سرم نقاره !

کاربراشونم خواب ندارن !
اون رئیسشم شب زنده داره !

از “زارع” نگو، امان و صد داد !
از بس که کامنت می گذاره !

گیر میده یکی به شهردارم !
عیب میذاره روش، بی شماره !

“داریونی”، رودار میزنه داد !
شهرداری شده شمس العماره !
…………………………………….

از وقتی شدم اسیرت ای گل !
پیچ و مهره هام جمله شده شل !
………………………………………..

“بشنو ز پدر نصیحتی چند”
شب زود بخواب، عزیز دلبند !

می ترسه سروش از این قیافه !
اخم نکن ! یه کم بزن تو لبخند !

چون تیغ کشی چو رستم زال،
ساتور ،به تیغ توست در بند !

کم تیغ بزن کامنت ما را !
چون تیغ به دست تو بدادند !

مطلب نمیذاری توی سایتت،
تا به دست و پای تو نیفتند !

سانسور می کنی چو آب خوردن،
تا از این کامنتا نفرستند !

“چیزی که به خود نمی پسندی”
بر کاربر بیچاره، تو مپسند !
……………………………………

از وقتی شدم اسیرت ای گل !
پیچ و مهره هام جمله شده شل !
……………………………………..

وای به حال کاربر اگه گفت او،
بالای چیش تو هست ابرو !

همچین میزنی تو چک و پوزش،
تا بالا و پایین شه چو هیلو !

کرکیت میزنی به تار و پودش !
تا به سیب زمینی نگه آلو !

با این همه، توی غربت ما،
عطرت می پیچه، ای گل شب بو !

توی عالمی که بی وفایی،
غوغا می کنه تو شهر اخمو،

داریون نما، یه چیز دیگه ست !
شوره ! ولی خوشمزه چو کازو !

داریون نما، عشق من و توست !
نازه به خدا ! چون گل کرکو !
…………………………………..

از وقتی شدم اسیرت ای گل !
پیچ و مهره هام جمله شده شل !

***********

“تهران،سوم تیر نود و دو مصادف با نیمه شعبان”