علی زارع فرهنگی داریونی| پارکها یکی از نقاطی است که نقش مهمی در پرکردن اوقات فراغت دانش اموزان و دیگر مردم دارد.وقتی انسان دلش از فضای خانه گرفت و نیاز به تنوع وتجدید روحیه داشت ٰاحساس میکند که یک فضای سبز خستگی کار را از تن او بیرون خواهد آورد. در کنار پارک ها معمولا […]

علی زارع فرهنگی داریونی|
پارکها یکی از نقاطی است که نقش مهمی در پرکردن اوقات فراغت دانش اموزان و دیگر مردم دارد.وقتی انسان دلش از فضای خانه گرفت و نیاز به تنوع وتجدید روحیه داشت ٰاحساس میکند که یک فضای سبز خستگی کار را از تن او بیرون خواهد آورد.
در کنار پارک ها معمولا وسایلی هم جهت بازی و اخیرا جهت ورزش جوانان و نوجوانان قرار داده شده که بچه ها در ان به بازی و نشاط می پردازند .چند روز پیش فرزندم را به پارک فرهنگیان بردم که با فضای بسیار نامناسبی برخورد کردم .
خار و خاشاک و سنگهای ریز و درشت  اطراف وسایل بازی را پر کرده بود و بچه ها به محض اینکه پایشان به زمین برخورد میکرد و یا زمین میخوردند صدای آه و ناله ی آنها بلند می شد . با گریه از وسایل بازی دور می شدند در تعجب بودم شهرداری داریون که این همه در ایجاد فضاهای سبز و  پارک های محله ای فعال بود .این جا را به حال خود رها کرده است و حداقل این محیط را از  خس و خاشاک تمیز هم نکرده بودند.با توجه به شروع فصل تابستان و تعطیلات تابستانی دانش آموزان انشااله که شهرداری محترم به این نقاط توجه بیشتری داشته باشند.